เปิดแล้ว เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 8 หรอยได้ไร้แอลกอฮอล์

  วันเสาร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.  …

Read More

เปิด “ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก” แห่งแรกของโลกในไทย

เปิด “ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก” แห่งแรกขอ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต”

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เข…

Read More