“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

Spread the love

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (3 ส.ค. 61) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาอำเภอเมืองสงขลา เดินรณรงค์ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดหน้าอำเภอ)และตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมและส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการร่วมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะในตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้สูงสุดถึง 18,000 ล้านใบต่อปี จึงได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดทั่วประเทศ พร้อมบรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนผู้บริโภค ในการลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก

ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดลดลง ร้อยละ 20 หรือ 3, 600 ล้านใบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสดลดลง ร้อยละ 50 อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics