ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2561

Spread the love

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมี นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ได้จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2561

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์  กล่าวว่า  สำหรับภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ก็มีการชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวจากปัญหาวัตถุดิบและการเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมในจีน สำหรับผลผลิตเกษตรชะลอลงมาก ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรยังคงหดตัว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวยุโรปและรัสเซียที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

ด้านอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อเดือนเมษายน 2561 สำหรับ การลงทุนภาครัฐขยายตัวดี ขณะที่ภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลลดลงจากไตรมาสก่อน

 

 

 

ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจใต้ ไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่ายังขยายตัว โดยมีปัจจัยบวกคือการส่งออกสินค้าสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัวตามคำสั่งซื้อ และการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดี และ การบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าไม่คงทน มีทิศทางที่ดีขึ้น ด้านปัจจัยเสี่ยง ยังคงต้องดูรายได้เกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่ำจากด้านราคาเป็นสำคัญ และผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่ม  ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีน และความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics