‘นศ.ภาษาไทย’ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลประกวดอ่านฟังเสียง

Spread the love

นศ.ภาษาไทย มรภ.สงขลา คว้ารางวัลประกวดอ่านฟังเสียง

            นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดอ่านฟังเสียง พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวยิ่งรัก  ขุนวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการธนชาตริเริ่ม…เติมเต็ม  เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ระดับภาคใต้ กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดย นางสาวยิ่งรัก  ขุนวิเศษ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงเทพมหานครฯ  

                สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ รล คำควบกล้ำ ความชัดเจนในการออกเสียง การออกเสียงคำตามหลักการอ่าน ความถูกต้องตามบทอ่าน การแบ่งวรรคตอนลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื้อหา / ความช้าเร็ว / ความราบรื่น) คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง และ บุคลิกท่าทาง โดยธนาคารฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics