รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ@ วังสายทอง จังหวัดสตูล

Spread the love

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและกลุ่มรักษ์ต้นน้ำบ้านวังสายทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้กิจกรรม ” รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ@ วังสายทอง จังหวัดสตูล”  ในวันที่ 22 ธันวาคม  2559 ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เรื่องของ การอนุรักษ์ป่า น้ำ และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โดยมีนายภาณุ  วรมิตร ผู้อำนวยการททท.สนง.หาดใหญ่  รศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจร  ผู้อำนวยการสถานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายก อบจ.สตูล และนายประไพศักดิ์  มันย่อง  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด(โซนรับผิดชอบ จ.สตูล) โดยภาคบ่ายมีกิจกรรมบวชป่า     ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ุปลา   และล่องแก่งเก็บขยะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics