สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมา “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หรือ “หอดูดาวแห่งชาติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Spread the love

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาหรือ หอดูดาวแห่งชาติณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำ เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โปรดให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวายเพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า และถ่ายภาพดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทอดพระเนตรและเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารควบคุมชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องราวความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ทรงถ่ายภาพดาวยูเรนัส เนบิวลาปู และเนบิวลาคลีโอพัตรา จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และทรงถ่ายภาพเนบิวลาหัวม้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประกอบด้วย งานวิจัยด้านดาราจักรนอกระบบและนิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ งานวิจัยการไหวสะเทือนบนดาวฤกษ์ งานวิจัยด้านระบบดาวคู่และวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของระบบดาวเคราะห์-ดาวฤกษ์ และงานวิจัยด้านดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ โอกาสนี้ ทรงเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเกาเหมยกู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี โครงการบูรณาการระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าไม้

หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังดาดฟ้าของอาคารควบคุม ชั้น 3 เพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เช่น กาแล็กซีแอนโดรเมดา  ดาวอังคาร เนบิวลานายพราน กระจุกดาวคู่ กระจุกดาวลูกไก่  และเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอดูดาว ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าด้วยตาเปล่าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เช่น ดาวยูเรนัส ดาวไรเจล เนบิวลาคลีโอพัตรา เนบิวลานายพราน ฯลฯ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารควบคุม ชั้น 1 ทอดพระเนตรโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน จำนวน 6 โครงงาน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จำนวน 2 โครงงาน และโรงเรียนสาธิต “พิบูลย์บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรมเวลาประมาณ 21.00 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นล้นพ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics