สงขลา แถลงข่าว เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

สงขลา แถลงข่าว เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน
Spread the love

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

          วันนี้ (19 ต.ค.64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว

สงขลา แถลงข่าว เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาตั้งเป้าหมายจะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อ คือต้องลดให้เหลือผู้ติดเชื้อวันละ 300 คน รวมถึงลดผู้เจ็บป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต อีกทั้งตั้งเป้าหมายในการกระจายวัคซีนให้เร็วที่สุด ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลเพิ่ม โดยกำหนดฉีดให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร และเน้นย้ำมาตรการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองที่จะต้องปฏิบัติลอดเวลา ขณะนี้จังหวัดสงขลาได้พยายามเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลสนาม ทั้งสำหรับผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกคน กำหนดให้มี CI ให้คลอบคลุมทุกอำเภอ และกระจายไปยังชุมชน  เน้นการคัดกรองการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะจาก 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดสงขลาได้เพิ่มความเข้มงวดด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามรอยต่อระหว่างจังหวัดให้ทุกด่านเข้มงวดในการคัดกรอง และมีมาตรการในการใช้ชุดตรวจ ATK เชิงรุกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ภาพรวมของประเทศไทยมีความรุนแรงที่ลดลง แต่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีตัวเลขที่สูงขึ้น  รัฐบาลจึงได้แต่งตั้ง ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหน้า ( ศบค.ส่วนหน้า) ขึ้นเพื่อร่วมกับ 4 จังหวัดในการหารือ กำหนดแนวทางแก้ไข และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสาธารณสุขในการลงพื้นที่ไปประเมิน โดยจะมีขั้นตอนการขอประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ให้ดำเนินการตามขั้นตอนฯ และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด ขณะนี้มีหลายโรงเรียนประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site แต่ยังมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จังหวัดสงขลาจึงให้กลับไปแก้ไขให้ตรงตามเกณฑ์ก่อนจะประเมินอีกครั้ง

ด้านนายแพทย์ปพน  ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดสงขลา โดยขณะนี้ได้ฉีดเข็มแรกไปแล้วจำนวน  741,991 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89   เข็ม2 จำนวน 504,488 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.92 เข็มที่ 3 จำนวน 23,916 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61  ตั้งเป้าหมายสิ้นเดือนตุลาคม จะฉีดให้ได้ร้อยละ 70  คือ 1,487,320 คน อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้จังหวัดสงขลาเพิ่ม เป็นไฟเซอร์ 15,0000 โดส ซึ่งก็ได้กระจายไปยังโรงพยาบาลทุกอำเภอ และ แอสตร้าเซเนก้าจำนวน  40,000 โด๊ส  จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนให้ได้ 100 เปอร์เซ็น ในเดือนนี้ ด้านหน่วยฉีดวัคซีนของ อบจ. และสาธารณสุข จะลงไปช่วยเสริมกำลังฉีดในแต่ละอำเภอ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับชุดตรวจ ATK จังหวัดสงขลาได้รับมา 140,000 ชุด ได้กระจายไปยังโรงพยาบาลอำเภอ โรงบาลประจำตำบล และร้านขายยาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ประชาชนสามรถขอรับได้ฟรีเมื่อพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง  หากตรวจพบว่าผลออกมาเป็นบวก ให้ติดต่อสาธารสุข หรือสถานบริการใกล้บ้านทันที เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการรักษาตามขั้นตอนต่อไป หากพบว่าเป็นลบ ให้กักตัวเพิ่มไปอีกระยะแล้วตรวจใหม่อีกครั้ง ในส่วนของชุดตรวจที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไปย้ำว่าให้ระมัดระวังควรซื้อชุดตรวจ ATK  ที่ผ่านการประเมินจาก อย. จะดีที่สุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics