สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 เข้าอวยพร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา

สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 เข้าอวยพร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา
Spread the love

สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 เข้าอวยพร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา
 
           เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา10.00 น.  สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 โดยนายอนันต์  จันทรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายปริญญา  อภิญญาวิศิษฐ์ อุปนายกสมาคม และบรรณาธิการบริหาร นสพ.ธันเดอร์นิวส์
นส.วาสนา  แกล้วทนงค์ เลขานุการสมาคม และกองบรรณาธิการ นสพ.มติไทย
นายสุเทพ  ศรีวิศาลศิลป์ ผู้บริหาร เว๊บไซต์ Reporternews5.com
นายอภิรมย์  ขวัญฤกษ์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ธันเดอร์นิวส์
นายอิทธิพัทธ์  อธิชากุล ตัวแทน คุณศุภเดช อ่องสกุล จากบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
นายวุฒิ  หมัดอาดัม ผู้ผลิตสื่อโฆษณา
 
สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 เข้าอวยพร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 เข้าอวยพร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา
         
          ร่วมเข้ามอบกระเช้าสุขภาพให้กับ พลเรือโท สุนทร  คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา พร้อมคณะ   เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่       ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.นราธิวาส (ศรชล.นราธิวาส) และรองประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชลภาคใต้ 2558    ที่ได้อำนวยความสะดวกในการประสานการเข้าเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts