พิธีเปิดการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเรื่องเมืองสีเขียวระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในการประชุม IMG-GT

Spread the love

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเรื่องเมืองสีเขียวระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในการประชุม IMG-GT ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสุนทรพจน์การดำเนินงานด้านเมืองสีเขียวของจังหวัดสงขลา และมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ ศรีอุตะมะ อินจีเนียร์ ฮัจยี อิดริส บิน ฮัจยี ฮารูน มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซียกล่าวเปิดการสัมมนา ร่วมด้วยผู้แทนระดับอาวุโสของตัวแทนเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมสัมมนานำเสนอ Action Plan แผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวของกรอบแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMG-GT)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts