พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

Spread the love

วันนี้ (21 เม.ย.60) เวลา 14.00 น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะหลังน้ำลดและพบปะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดครอบครัวเกิดการสูญเสียบิดา ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ด.ญ.จิรภัทร พงษ์สุวรรณ กำลังศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะตง วิทยามูลนิธิ บุตรของนายดุสิต พงษ์สุวรรณ เสียชีวิตที่คลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.60 ด.ญ.ฐิติพร เวชกะ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ ด.ช.ทัศนา เวชกะ กำลังศึกษาชั่นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาแดง อ.สิงหนคร บุตรของนายหมัดเส็น เวชกะ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.59 และ นานเอกพจน์ ชีวะพันธ์ กำลังศึกษา ปริญญาตรี ปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา บุตรของนายเอกพจน์ ชีวะพันธ์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60ที่อำเภอระโนด ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจนจบปริญญาตรี ค่าครองชีพระหว่างศึกษา

            พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้นำความห่วงใยและกระแสพระราชดำรัสในหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมชี้แจงที่มาของทุนการศึกษาพระราชทานโดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพรและหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรวางจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเมื่อวันที่ 10 เมษายน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยรัฐบาลได้นำไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่ลูกหลานผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 267 แห่ง โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เน้นย้ำให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีวินัย และต้องตั้งใจเรียน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเมตตาพระราชทานทุนการศึกษา

            นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ  ตัวแทนนักศึกษาทุนพระราชทาน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ตนเองและน้องๆ ที่ต้องสูญเสียบิดาจากเหตุอุทกภัย โดยจะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม และจะตอบแทนบุญคุณแผ่นและประเทศชาติ ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics