Lanna  Creative Transformation Roadshow

Spread the love

วันที่ 9 สิงหาคม  2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  สงขลา นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์  อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna  Creative Transformation Roadshow  พร้อมด้วยท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดพัทลุง   นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม Fashion ที่มีความสวยงามน่าสวมใส่  กลุ่มของใช้และของประดับตกแต่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม Gift & Lifestyle ที่มีเอกลักษณ์เหมาะแก่การนำไปใช้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีคุณค่าทางการบริโภค   โดยนำผู้ประกอบการมาร่วมงานจำนวน 40 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองภูมิภาคได้อย่างดียิ่ง  งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม  2560 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics