จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

            วันนี้ ( 29 มิ.ย.  60) ที่ห้องประชุม ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา    ที่ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ เด็กชายกตชนันท์ อุสาหะเด็กชายชยากร เทพสุริวงศ์ เด็กชาย ธราภัทร เทพสุริวงศ์ , เด็กชายวุฒิชัย บิลภัทร์เด็กชายธนวัฒน์ หวังมโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ และ 5      ที่เก็บกระเป๋าที่มีธนบัตรและของมีค่า ส่งคืนเจ้าของ ขณะปั่นจักรยานบริเวณวัดดีหลวง โดยเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว นั่งเฝ้ารอเจ้าของเผื่อว่าไปเข้าห้องน้ำแต่ก็ไม่พบเห็นใคร จึงได้นำกระเป๋าไปแจ้งครูประจำชั้นเพื่อรอประสานกับเจ้าของกระเป๋า

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต      แก่นายวิยุท ยงค์หนู และนายสิทธิกร ประชุมทอง เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ที่พบเจอกระเป๋าเงินของเจ้าหน้าที่กีฬาจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเงินกว่า 10,000 บาทและเอกสารสำคัญ โดยได้นำมาส่งคืนเจ้าของ และได้มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต แก่นางมาเรีย บุญวงศ์ พนักงานขับรถตุ๊ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวิจารย์ ดวงมณี พนักงานขับรถฝ่ายขนส่งนักกีฬา ที่พบกระเป๋าเงินผู้โดยสารและส่งมอบคืนแก่เจ้าของ ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560 
          การกระทำของบุคคล ดังกล่าว ถือเป็นการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics