เปิดงาน Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017

Spread the love

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017 โดยมี นายบัวยันต์ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และ ท่านปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้า

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ก้าวไปสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับสากลในอนาคต จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มจังหวัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า และบริการกับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics