สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ จัดพุทธาภิเษกใหญ่ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพันกรและสองสมเด็จ คู่บารมี

Spread the love

       

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.  ณ บริเวณคลอง ร.5 ลานสอนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์  สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ และศาลเจ้าในเครือบุญ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดพิธีพุทธาภิเษก   พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม (จักรพรรดิกวนอิมแฝด) ปางพระมหาจักรพรรดิ โพธิสัตว์กวนอิมพันกร  เหนือ – ใต้ และสองสมเด็จ คู่บารมี (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด)  (หลวงปู่โตวัดระฆัง)  

                         โดยมีนายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษปราการ เลขาธิการฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานพิธีพุทธาภิเษก พร้อมด้วย  นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ  นายกสมาคมอาวุโส   นายติณฐ์วรเวช  รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้     ดร.สุชาติ   มั่นคงพิทักษ์กุล  ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้    นายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล รองนายกสมาคมไทยจีน จังหวัดสงขลา พันโทเทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้   คุณป็อป โชตณภร บวรมหาบุญบารมี   คุณอธิบดี พันตาวงศ์ นักแสดงจากภาพยนตร์ “พระสีวลี” ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

นายติณฐ์วรเวช  รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงานพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และองค์สมเด็จ ในครั้งนี้เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษกและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมเข้าพิธี ได้นิมนต์พระคุณเจ้าเกจิทั่วทุกทิศแดนใต้ที่ต่างเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธหลวงปู่เจียม โอภาโสพระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จันทูปโม), พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสสโร), พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก), พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต), พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโลพระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ), พระอาจารย์ทวีพระมหานิมิต ถิรธมฺโม

 

นอกจากนี้ ในวันงานจะมีการจัดสร้างและปลุกเสกเหรียญ และวัตถุมงคล เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิกวนอิม และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิสำเร็จ) มีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ (เนื้อทอง 358 บาท เนื้อดีบุก 258 บาท และเนื้อเงิน 158 บาท เปิดให้จองเช่าบูชาได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และรับเหรียญวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน) เป็นต้นไป และองค์บูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร 4,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), เทพเจ้ากวนอู 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒจารย์โต (วัดระฆัง) 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์)

โดยจะผ่านพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด 5 วาระ ได้แก่ 

วาระที่ 1 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ 

วาระที่ 2 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 พระอุโบสถ์มหาอุตมัตวัดน้ำน้อยนอก 

วาระที่ 3 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วัตถ้ำเมืองนะ .เชียงใหม่ 

วาระที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (เสาร์ห้าวัตชัยชนะสงคราม 

และวาระที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 สวดมนต์ข้ามปี  พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พลับพลาชัยปิยะราชา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts