ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปลักปลิง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการชลประทานสงขลา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปลักปลิง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลังเข้าสู่ฤดูฝนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

วันนี้ (18 ต.ค. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สงขลา ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการชลประทานสงขลา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  (ปลักปลิง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรินทร์ ศิริอนันต์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สงขลา ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำให้ได้รับทราบ เพื่อนำมาวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลังจากมีฝนตกมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดสงขลามีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้ฝ่ายกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ เป็นโครงการปรับปรุงคลองและอาคารชลประทานที่มีอยู่ในระบบระบายน้ำ มีการก่อสร้างคลองผันน้ำและคลองเชื่อม 5 แห่งและขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ 3 สาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 79,375 ไร่

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มักจะเกิดปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ เป็นประจำทุกปี หลังจากเกิดฝนตกหนักจะมีน้ำปริมาณมากไหลลงคลอง ซึ่งคลองมีลักษณะแคบ คดเคี้ยวและตื้นเขินจึงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตำบลจะนะเป็นปัญหาหลักที่รุนแรง นับว่าโครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหลักของประชาชนโดยตรง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts