นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เมืองคอหงส์  ลงนาม MOU ร่วมงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

Spread the love

 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เมืองคอหงส์  ลงนาม MOU ร่วมดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น) ระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์ กับ นายชนะ บุญมณี พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 8/2563 ติดตามผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้ง 6 งาน ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)เทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts