กกพ.จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 2

Spread the love

                    วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.   ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา       นางดรุณวรรณ   ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ  จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 2 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  “ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ” พร้อมด้วยนายมนูญ  ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระและประธาเครือข่ายสื่อมวลชนไทยและ ดร.ทวีศักดิ์  รักยิ่ง นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง  

นายมนูญ   ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระและประธานเครื่อข่ายสื่อมวลชนไทย  ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ ในประเทศไทย   ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลกหลังเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นทำให้การใช้น้ำมันมีการใช้ที่น้อยลง  เพราะกลุ่ม OPEC+ ตกลงกันไม่ได้เรื่องการผลิตน้ำมัน ทำให้มีการตัดราคาน้ำมันเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด  เพราะมีน้ำมันเกินความต้องการ จนราคาน้ำมันติบลบถึง 35$/bbl. ภายใน 1 วัน   ส่วนไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการ Lockdowns   ทำให้คนว่างงาน 2 ล้านคน  ส่วนรัฐบาลได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากภาษีสรรพสามิตของน้ำมันลดลง  การท่องเที่ยวลดลง   

 ส่วนดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  กล่าวถึงการหาแนวทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายสื่อมวลชนถึงปัญหาที่ต้องการ

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts