(MOU) ระหว่างจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ และ 16 หน่วยงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

Spread the love

“นภินทร” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (SCEB) พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 16 หน่วยงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

              วันนี้ (20 ส.ค. 63) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) หรือ เอสเล็บ (SCEB) พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 16 หน่วยงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการรับรองเป็นไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงานทางด้านไมซ์บูโร ระดับจังหวัดในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมให้การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดงานประชุมงานแสดงสินค้า และอีเวนต์ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ธุรกิจไมซ์ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings) การ เดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมทางวิชาการ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) รวมถึงงานกิจกรรมขนาดใหญ่ หรือเมกาอีเวนต์ (Mega Events) อีกด้วย โดยลักษณะการจัดงานไมซ์ที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มใหญ่ จึงทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ได้นำนักเดินทางที่มีคุณภาพและมีค่าใช้จ่ายสูงเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งนักเดินทางดังกล่าวมีการใช้จ่ายเงินสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า ซึ่งจังหวัดสงขลา นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญในประเทศไทย สำหรับการรองรับกิจกรรมด้านต่างๆ ของธุรกิจไมซ์ และนับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำศักยภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลไกทรงพลังเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและพลิกฟื้นภาค เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการจ้างงานให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงาน 16 แห่ง  ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลตำบลสำนักขามหอการค้าจังหวัดสงขลาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลาสมาคม SMEs จังหวัดสงขลาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า แม้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกจะส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของเมืองต่างๆ ทั่วโลกเกิดภาวะชะลอตัว แต่จังหวัดสงขลาและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งหน่วยงานทั้ง 16 แห่งได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเข้มแข็ง ในการร่วมมือกันสนับสนุนให้การยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่สงขลา ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งกลไกความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมให้การขับเคลื่อนงานต่อไปจากนี้ของเอสเล็บ (SCEB) มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ อันที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ได้อย่างถูกทาง และต่อเนื่องในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts