รถไฟทางคู่

Spread the love

 “รถไฟทางคู่”

ความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร เพื่อยกระดับการเดินทางและขนส่งด้วยระบบราง ให้รวดเร็วตรง ตรงเวลายิ่งขึ้น

ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่
1.รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. เปิดให้บริการปี 2562
2.รถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง 106 กม. เปิดให้บริการปี 2562

กำลังก่อสร้างอีก 5 เส้นทาง ได้แก่
1.รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ ระยะทาง 145 กม. ความก้าวหน้า 42.57%
2.รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กม. ความก้าวหน้า 62.91%
3.รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. ความก้าวหน้า 67.57%
4.รถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. ความก้าวหน้า 53.78%
5.รถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. ความก้าวหน้า 54.91%
ทั้ง 5 โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2566-2567

ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 2 เส้นทาง
 1.รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม.
 2.รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม.
ระยะทางรวม 681 กิโลเมตร

ขอบคุณภาพจากThailand Future

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts