นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ ครม. เคาะ 3 เรื่อง วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาทเศษ

Spread the love

นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ ครม. เคาะ 3 เรื่องสำคัญเรื่องงบประมาณ วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาทเศษ

          วันอังคารที่ 7 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง 3 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อที่จะนำมาดำเนินการแก้ปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีการสั่งการหน่วยงานต่างๆ คิดมาตรการออกมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่ง ดังนี้

          1. ปรับการจัดทำ พ.ร.บ.การโอนงบประมาณปี 2563 เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบ เติมงบกลางให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งงบประมาณของปี 2563 นั้น ได้มีการใช้จ่ายไปพลางก่อนพอสมควร เหลือประมาณ 80,000-100,000 ล้านบาท ที่จะมาเพิ่มเติมในงบกลางที่เหลืออยู่ราว 3,000 ล้านบาท โดยที่ใช้จ่ายไปแล้วคือการใช้จ่ายงบกลาง ซึ่ง พ.ร.บ.โอนงบประมาณนี้ จะต้องนำเข้า ครม. และผ่านสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ก่อน คาดว่ามีผลบังคับใช้ในต้นเดือน มิ.ย. แต่ก็มีหลายข้อกำหนดว่าจะนำส่วนไหนมาใช้ได้บ้าง ไม่ใช่เอาตัวเลขใหญ่ๆ มาแล้วตัดไป 10% เพราะทำได้ยากและไม่เป็นไปตามกฎหมาย

          2. พ.ร.ก.เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ใช่การกู้เงิน เป็นการบริหารในเชิงการเงินการคลังของ ธปท. วงเงิน 900,000 ล้านบาท เป็นการเพิ่มอำนาจบริหารจัดการ โดยขอให้รอหน่วยงานเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

          3 การออก พ.ร.ก.เงินกู้ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยระยะที่ 1 จะเป็นการเยียวยาและสาธารณสุข ประมาณ 600,000 ล้านบาท ส่วนที่ 2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการคู่ขนานกันไป ซึ่ง 2 ก้อนนี้สามารถที่จะปรับโอนไปมาได้ สรุปคือจะมีเงินในส่วนที่จะนำมาใช้จ่ายราว 1 ล้านล้านบาทเศษ เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย มีมาตรการต่างๆ

         ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลยืนยันถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาสุขภาพให้พี่น้องประชาชนคนไทย เพราะฉะนั้น จำเป็นต้องขอความร่วมมือ สิ่งใดที่ภาครัฐยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้เข้าใจ เห็นใจรัฐบาล เพราะทำงานด้วยคนจำนวนมาก ประชาชนก็มีจำนวนมากเช่นกัน ทั้งเรื่องการเดินทางกลับเข้าประเทศ การ Quarantine ของรัฐในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น วันนี้มีหลายมาตรการออกมา ตรงนี้ต้องอยู่ด้วยกัน บูรณาการที่หน้างานให้ดีทุกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบิน มีศูนย์ที่เรียกว่า EOC กำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีแพทย์ประจำอยู่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตัดสินใจบนพื้นที่ตามกรอบนโยบาย ส่วนการเข้าประเทศ ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ทยอยเดินทางเข้า เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อไปยังพื้นที่กักตัว ขอให้ทุกคนเข้าใจ

         “วันนี้เราได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วในที่ประชุมเมื่อสักครู่ ขอให้ทุกคนได้ฟังในเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐ มาตรการต่างๆ ที่ออกมา ผมยินดีรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากทุกส่วนงาน ทุกภาคธุรกิจต่างๆ ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย บางอย่างถ้าท่านช่วยเหลือรับบาลได้ก็ขอความกรุณา ถ้าสามารถพิสูจน์ ชี้แจงได้ว่าเป็นผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้ในการช่วยงบประมาณเยียวยา ทั้งแรงงานและผู้ประกอบการ แต่ถ้าเหมาทั้งหมดเท่าไหร่ก็รับไม่ไหว งบประมาณที่มีอยู่ก็จำกัด

          ขอขอบคุณทุกท่าน รัฐบาลยินดีรับฟังจากทุกความคิดเห็น สิ่งที่มาขับเคลื่อนวันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยผมในฐานะผู้นำรัฐบาลได้ให้นโยบายไป ส่วนราชการต่างๆ ทุกกระทรวง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ก็ได้นำเสนอความต้องการมาตรการต่างๆ ขึ้นมา แต่สิ่สำคัญจำเป็นต้องคัดกรองเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ ขอยืนยันผมจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ”

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: