ผู้ว่าฯสงขลา มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือSHA 

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Adrninistration : SHA ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 27 ราย

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Adrninistration : SHA ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 27 ราย ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมจัดโครงการมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของ สถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณณรงค์ให้ผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ ภายใต้เงื่อนไขโครงการสมัครเข้าร่วมการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในจังหวัดสงขลาและเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA จำนวน 27 ราย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts