จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

                 วันนี้ (28 ก.ค.63) ที่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย  พร้อมร่วมสานพลังจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแม้มีฝนตกลงมาเป็นระยะ

          จังหวัดสงขลาดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อสายทางเนินพิชัย-คลองหวะ กม.1249+600 บ้านเนินพิชัย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ ทา 4 ช่องจราจรผิวจราจรรวมไหล่ทางลาดยาง กว้างข้างละ 11.00 เมตร เกาะกลาง Depress Medien กว้าง 13.00 เมตร เขตทางกว้าง 80.00 เมตร และได้เลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำภาคใต้ แบบที่ 1 จำนวน 2 ซุ้ม ใช้พระบรมฉายาลักษณ์ ทั้ง 4 คู่ ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

          โดยในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการ กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย และมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปฏิบัติการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ถิ่นไทย บริเวณรอบๆเชิงสะพานติณสูลานนท์ และบริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หรือสวนป๋าเปรมท่ามกลางสายฝนโปรยปรายอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts