ทม.ควนลังมอบถุงยังชีพแก่จิตอาสาช่วยเหลือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Spread the love

ทม.ควนลังมอบถุงยังชีพแก่จิตอาสาช่วยเหลือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น . ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่จิตอาสาช่วยเหลือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 500 ชุด ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก
1. มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ จำนวน 200 ชุด
2. บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด จำนวน 200 ชุด
3. บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 100 ชุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts