เปิดโตนงาช้างวันที่ 1 ก.ค. 63

Spread the love

รองผู้ว่าฯ  สงขลา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  และติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  เพื่อจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นี้

                 วันนี้(26-06-63) ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    นายนฤทธิ์  มงคลศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา   และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดให้บริการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง โดยมีนายชาย  สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง กล่าวบรรยายสรุป

            กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ และพิจารณาเห็นว่าป่าโตนงาช้างเป็นป่าผืนใหญ่ผืนหนึ่ง ที่มีแนวเขตติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นป่าที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างตั้งอยู่ท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ  26 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 182 ตารางกิโลเมตร  โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อม กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

            ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง กำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชน  ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563  พร้อมกำหนดให้มีมาตรการ รองรับนักท่องเที่ยว แบบ New Normal ให้เป็นไปตามหลักควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโค-วิด ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts