มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งจัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562

Spread the love

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง  อ.หาดใหญ่  ต.คอหงส์  จ.สงขลา  นายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเทศกาลถือศิลกินเจ พร้อมด้วย

นางสาวศิริวรรณ  ผ่องเสริมสุข  ประธานจัดงาน 

นางธนิดา  อธิธรากรกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง 

นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

นางสาวญาติกา  แก้วบริสุทธิ์  รองผอ.ททท.สนง.หาดใหญ่

นายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่

พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 

นายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่

และผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมกันแถลงข่าว

เทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก  ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีน ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

ดังนั้นถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่  ซึ่งเป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้ของไทย จะได้ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดงานเป็นเวลา 10 วัน

โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 28 กันยายน อย่างเป็นทางการ

เวลา 10.39 น. จะทำพิธีอัญเชิญเสาพิธี 

เวลา 16.59 น. เชิญตะเกียง 9 ดวง 

เวลา 19.19 น. เชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ และ

เวลา 22.19 น. อัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่ เข้าบวงสรวง 

โดยตลอด10วันจะมีพิธีสวดมนต์เช้าแบบจีน  พิธีเลี่้ยงทหารเทพ พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน พิธีสวดมนต์เย็นแบบไทย ฟังธรรมและเวียนธูปเทียนทุกวัน ในช่วงเทศกาลกินเจ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 21.39 น. พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยวและเล่นประทัด

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 09.19 น. พิธีอัญเชิญองค์เทพ ออกโปรดสรรพสัตว์รอบเมือง

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562     เวลา 16.39 น. พิธีแจกทาน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts