ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบเครื่องเลื่อยยนต์ ให้กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

Spread the love

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ส่งมอบ เครื่องเลื่อยยนต์ ให้กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ด่านศุลการกรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ส่งมอบ เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 54 เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยในพื้นที่ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ ก่อนส่งมอบให้แก่หน่วยในพื้นที่ต่อไป

นางสุทัศนีย์   สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ กล่าวว่า สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ที่ทำการมอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามของด่านศุลการกรท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจตามปกติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจพบการลักลอบนำเข้า เครื่องเลื่อยยนต์ยี่ห้อ STIHL รุ่น Ms 180 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 54 เครื่อง ลักลอบนำเข้าจากบริษัทเอกชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์เป็นของที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ. ศ. 2560 และเป็นของต้องกำกับ ตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ. ศ. 2545 ซึ่งจากการสอบถามพบว่าไม่มีใบอนุญาติ จึงทำการยึดและดำเนินคดี และที่ผ่านมาเมื่อมีการจับกุม การลักลอบนำเข้าของที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานความมั่นคงได้ประสานส่งมอบให้กับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกองทัพมาโดยตลอด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts