ททท.ไทย-มาเลเซีย ร่วมพบปะหารือ เพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวของภาคเอกชน

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม   2562 เวลา 10.00 น.(เวลาประเทศไทย)  ณ  ห้องประชุม Genting Grand   การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวระหว่าง เก็นติ้ง ไฮแลนด์กับหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง   โดย คุณ  Katherine Chew  Vice President Resort Communications & Public Relations เป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ กับ  ทีมงาน ฝ่ายไทย โดยมี

 

นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายสมศักดิ์  จันทรชู  นายอำเภอหาดใหญ่   

นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่   

นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์   นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมสื่อมวลชน

การประชุมหารือ เพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อนำพนักงานกว่า14,000 คน ในเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งหยุดพักผ่อน ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวในหาดใหญ่ จ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมเน้นคนไทยได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวที่มาเลเซียอีกด้วย

โดยในการเดินทางได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางทั้งอาหารและที่พักโดย Mr.Jason Teoh(คุณฮวด)และคณะผู้บริหาร Hatyai Good Morning Tour Co.,Ltd..

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: