ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ ร่วมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

Spread the love

ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ยื่นจดแจ้งพร้อมร่วมองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา กว่า 30 องค์กร ตบเท้าพร้อมกัน ณ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เดินหน้ายื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคเพื่อรวมกลุ่มกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กว่า 22 ปี จากมาตรา 56 รัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งองค์กรผู้บริโภคติดตามผลักดันเพื่อให้เกิด องค์กรอิสระที่มีพลัง อำนาจ ในการพิทักษ์สิทธิ เสนอนโยบาย และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคอย่างเป็นระบบครบวงจร และมีการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับปัญหาผู้บริโภคยุคดิจิทัล ให้เท่าทันและจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่มาในรูปแบบที่หลากหลายได้ จนปัจจุบันได้มีการประกาศให้ องค์กรผู้บริโภคดำเนินการจดแจ้งที่ศาลากลางทุกจังหวัด หรือที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยนายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัดรับจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค ทำการตรวสอบเอกสารยื่นแจ้งขอทุกองค์กรอย่างละเอียด พร้อมแนะนำศูนย์ดำรงธรรมให้องค์กรประสานงานส่งเรื่องได้โดยสะดวก

เบื้องต้นวันที่ 22 ก.ค. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มีองค์กรผู้บริโภคได้รับจดแจ้งทั้งหมด 30 อค์กร จากนั้นสมาคมผู้บริโภคสงขลา นำโดย ร.ศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือต่อ นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดการติดตามและตรวจสอบรายชื่อองค์กรผู้บริโภคที่ขอแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค โดยมีการตั้งคณะทำงานที่เป็นกลางร่วมตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลองค์กรต่อสาธารณะต่อไป

……..
ซึ่งประโยน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับจากการจัดตั้ง สภาองค์กรของผู้บริโภค เบื้องต้นมีดังนี้
>>>
เมื่อประเทศไทยเกิดสภาองค์กรผู้บริโภคของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนได้อะไร

1. ไม่ต้องเดินไปหลายหน่วยงาน เพื่อร้องเรียน – ลดภาระประชาชน เอาเวลาไปออกกำลังกายดีกว่า

2. เจราจาไกล่เกลี่ย ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค – ประชาชนคนไทย ไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวายกับการเจราจา / ฟ้องคดี เพราะสภาฯ จะทำหน้าที่นี้แทน

3. เป็นอิสระ มีกรรมการมาจากผู้บริโภค – ประชาชนทุกคนคือผู้บริโภค จะมีตัวแทนประชาชนเดินดิน มาทำหน้าที่ในสภาผู้บริโภค ซึ่งเป็นอิสระจากภาครัฐ พรรคการเมือง และภาคธุรกิจ

4. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไป ตรงมา – เพราะข้อมูลเป็นของประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ซึ่งเป็นสิทธิผู้บริโภคพื้นฐานอยู่แล้ว ข้อมูลเป็นของประชาชน ไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ในแฟ้มเท่านั้น

5. ติดตาม เฝ้าระวังปัญหา และเตือนภัยผู้บริโภค – เมื่อพบผลิตภัณฑ์อันตราย หรือพบความไม่ชอบธรรมในสังคม สิ่งที่ผู้บริโภคควรจะได้รับรู้คือ ใครเป็นผู้กระทำความผิด ผิดอะไร ผิดอย่างไร สินค้ายี่ห้อนั้นๆ อันตรายอย่างไร เป็นการเตือนภัยทุกชีวิตในสังคมอย่างเป็นธรรม เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกัน

6. ทำงานเชิงรุก รวดเร็ว ฉับไว – สภาผู้บริโภคภาคประชาชน จะไม่รอให้ใครมาร้องเรียน เพราะ ‘เราจะตัวสั่นทุกครั้ง เมื่อเห็นความอยุติธรรม’ เราจะเดินหน้าเข้าหาปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

7. มีสภาผู้บริโภคจังหวัดทั่วประเทศ – ประชาชนในทุกจังหวัดจะสามารถแจ้งปัญหา และให้สภาฯจังหวัดช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ในภูมิลำเนาของตนได้อย่างแน่นอน

ร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊คสมาคมผู้บริโภคสงขลา

สภาองค์กรผู้บริโภคของประชาชน สภาประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: