เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลาเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์/นางสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำผู้อาวุโส/ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานคนเมือง (ข้างวัดโพธิ์ปฐมาวาส) และบริเวณถนนจะนะ หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คู่สังคมไทยและวิถีชีวิตของความเป็นไทย

โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 12 เมษายน2562 เวลา 13.00 น. พิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก ณ วัดเลียบ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาและในวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนจะนะ เวลา 08.00น. ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์/นางสงกรานต์ ณ บริเวณลานคนเมือง (ข้างวัดโพธิ์ปฐมาวาส)และ เวลา 10.00 น. พิธีผลัดเปลี่ยนอังสะ(ผ้าห่ม) และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ / รดน้ำผู้สูงอายุ ณ บริเวณถนนจะนะ หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์      

สำหรับสงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ แต่เดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย แม้จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไปเป็นแบบสากลแล้วก็ตาม แต่ประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลาน เพราะเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: