ไอแบงก์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001

Spread the love

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง (Data Center and Back-Up Site) ที่สนับสนุนการให้บริการระบบ Core Banking, ระบบการชำระเงิน BAHTNET และ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) จาก บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานของประเทศอังกฤษ โดยมีนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบใบรับรอง (Certification) จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองมาตรฐาน บริษัท บูโรเวอริทัส        เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมีนายนิพนธ์ นาชิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ไอแบงก์  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา

          นายวุฒิชัย เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ทราบว่าไอแบงก์เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกๆที่ได้การรับรอง ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 ในครั้งนี้ถือว่าไอแบงก์ได้รักษามาตรฐานในด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ลูกค้าธนาคาร ไว้วางใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของธนาคารจะมีความปลอดภัยและไม่ถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์ได้

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: