เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทก…

Read More