สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล ‘วัฒนคุณาธร’

Spread the love

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล วัฒนคุณาธร

ก.วัฒนธรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น

 

                กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลวัฒนคุณาธร ให้สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมโดดเด่น  

                นายโอภาส  อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทกลุ่มบุคคล และ นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาทูตวัฒนธรรม ได้รับรางวัลประเภทเด็กหรือเยาวชน จากสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะเข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธรจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงฯ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561


                นายโอภาส กล่าวว่า สำหรับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของสำนักศิลปะฯ ที่เป็นการทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโนรา เนื่องในโครงการOTOP ทั่วไทยชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน สนับสนุนชุดการแสดงเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดชุดการแสดงเข้าร่วมแสดงในงานต้อนรับมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลซีย และคณะ สนับสนุนขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชุดการแสดงทางวัฒนธรรม โดย อ.โอภาส อิสโม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว ในงานมหกรรมวัฒนธรรมเชื่อมใจสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนใต้สันติสุข และเป็นทีมวิทยากรในฐานการเรียนรู้ การแสดงพื้นบ้าน โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ นายปวริศ ประวัติ นักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มเวทีประชาคมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนราสงขลา : สู่มรดกโลก เป็นต้น

                ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักศิลปะฯ ได้รับรางวัลและเกียรติคุณในฐานะที่ส่งเสริมและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมา ตัวอย่างเช่น โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ จากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2549 รางวัลชนะเลิศการละเล่นพื้นบ้าน ประจำปี2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ประกวดการละเล่นพื้นบ้านโนรา มโหรีศิลป์ถิ่นใต้ จากสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา ประจำปี 2556 ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ตลอดจนโล่เกียรติคุณจากการที่สำนักศิลปะฯ นำบุคลากรและนักศึกษาไปเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ยังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts