พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตร

Spread the love

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ณ ศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยัง ศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ซึ่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ นายเตียวฮุย ฮวด ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ประธานบริษัทเอ็มบีไอ กรุ๊ป พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเทวสถานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนและสร้างวิหารกัลยาณมิตร ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 17 เมตรยาว 30 เมตรความสูง 16 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูน ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการปฏิบัติงานและสำหรับประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรจำรองที่สำคัญ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านตำรวจ ทหาร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
เมื่อเสด็จถึงมณฑลพีธีทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวาง แผ่นอิฐทอง นาก เงินและแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณหน้าเทวสถานพระพิฆเนศ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายชื่อเทวสถานพระพิฆเนศ 
ในการนี้คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อใช้สอย ตามพระอัธยาศัย เข้ารับของที่ระลึก จำนวน 220 รายและนายเตียว วุย ฮวด ประธานจัดสร้างเทวสถานพระพิฆเนศพร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เข้าเฝ้าถวายเงิน จำนวน 2 ราย
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง สร้างความซาบซึ้งใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ประชา โชคผ่อง ข่าว / ภาพ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics