นศ.ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม-อันดับ 3

Spread the love

นศ.ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม-อันดับ 3
นำเสนองานวิจัยเวทีประชุม
วิชาการ “นวัตกรรมวิชาชีพครู”

                ฤทัยรัตน์-จุฑาทิพย์ สองนักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลยอดเยี่ยมนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ควบอันดับ 3 นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการ “นวัตกรรมวิชาชีพครู”

                เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายวิจัยการศึกษา นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลปรากฏว่า น.ส.ฤทัยรัตน์ ศักดิรัตน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย จากผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง รากที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ของไวกอตสกี” และ น.ส.จุฑาทิพย์ ปลื้มใจ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลที่ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics