กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่
Spread the love

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่

มรภ.สงขลา ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลทีมชนะเลิศโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่

              วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตจำนวนมากที่สุด เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่รณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิตที่มีจำนวนมากที่สุด โดยในปี พ.ศ.2562 ข้อมูลจากภาคบริการโลหิตระบุว่า มรภ.สงขลา มียอดบริจาคโลหิต 2,480 ยูนิต คณะวิทยาการจัดการ 352 ยูนิต และ ในปี พ.ศ. 2563 มียอดบริจาคโลหิต 2,251 ยูนิต คณะวิทยาการจัดการ 338 ยูนิต 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ในฐานะผู้ดูแลกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในทุก ๆ วันสำคัญ อาทิ วันราชภัฏ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสด็จสวรรคตในหลวง ร.9 วันพ่อแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่

               ทั้งนี้ การรับบริจาคโลหิตแต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 3 วัน แต่ละครั้งได้รับโลหิตประมาณ 250-300 ยูนิต นอกจากนั้น ยังมีในส่วนของคณะต่าง ๆ ที่จัดบริจาคโลหิตด้วย เช่น คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้อื่น ให้โลหิต…ให้ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ โดยกลุ่มเป้าหมายในการบริจาคโลหิตส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา กยศ. เพื่อนำไปใช้เป็นชั่วโมงจิตอาสา กยศ. และนักศึกษาทั่วไปที่มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบุคลากร และประชาชนในพื้นที่

มรภ.สงขลา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จนมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด จากโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 บุญกุศลจากการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข อย่าได้มีความทุกข์ ด้วยเทอญ” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts