บัณฑิตอาสา เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน

บัณฑิตอาสา เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน
Spread the love

บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในหมู่บ้าน

บัณฑิตอาสา  เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน
         ที่ บ้านตราแด๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  นายนิวัฒน์  นิธิคุณากร ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล บาโงสะโต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปกครองตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม อสม.และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนเชิงรุกในหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองฯให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนบริการฉีดวัคซีนโควิค-19 เชิงรุก

บัณฑิตอาสา  เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน


               น.ส.อาตีกะห์ เปาะมะ บัณฑิตอาสา ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นนโยบายการดำเนินงานของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามการดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า โดยทุกภาคส่วนได้เร่งประชาสัมพันธ์และเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด ให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจต่อการรับวัคซีนโควิด-19

บัณฑิตอาสา  เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน

          ในส่วนของ หมู่ที่ 4 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส บัณฑิตอาสาในพื้นที่ ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมูโนะ อำนวยความสะดวกผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มาฉีดวัคซีน จำนวน 600 ราย

บัณฑิตอาสา  เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน
         อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกภาคส่วนจะยังคงเดินหน้ารณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนโควิด – 19 ต่อไป ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts