หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

Spread the love

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

          วันนี้ (23 ก.ย.64) ที่ ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานมอบมอบสิ่งของช่วยเหลือจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นผู้ส่งมอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่งมอบต่อให้กับนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

          ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกันส่งมอบสิ่งของต่างๆ ให้เทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งถั่วฝักยาวแตงกวามะเขือยาวบวบเหลี่ยม รวมจำนวน 5,377ซอง และอาหาร ประกอบด้วย ปลาแห้ง ปลากระป้อง และ ไข่ไก่ จำนวน 2,400 ฟอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts