อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน กับอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน จัดถุงยังชีพช่วยเหลือมัคคุเทศก์หาดใหญ่

Spread the love

             วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน  2564   ณ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา   บริษัทนิวเฟรนทัวร์ สาย 1 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา นายโตหอง  แซ่หลี่  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุน ถุงยังชีพ จำนวน 238 ถุง รถเข็นผู้ป่วยจำนวน 4 คัน โดยอาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน  ผู้ก่อตั้ง The American School Of Bangkok  ร่วมกับอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  

             เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับมัคคุเทศก์ ในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี จากวิกฤตการณ์ การแพรระบาด โคิวิด-19 โดยได้ทำการแจกจ่ายให้กับมัคคุเทศก์  ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เวลา 10.30 – 15.00 น. 2 รอบ

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา ได้ก่อตั้งมากว่า 34 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 238 คน สมาคมฯ เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือมัคคุเทศก์เสมอมาและจะยังคงดำเนินต่อไป

อาจารย์ลักขณา  ดิษยะศริน กับอาจารย์ประณีต ดิษะศริน จัดถุงยังชีพช่วยเหลือมัคคุเทศก์หาดใหญ่

สำหรับรถวิแชร์ จำนวน 4 คัน และเงินสดจำนวน 8 คนคือ

1.นายดุสิต  นวกิจธนสาร  ได้รับรถวิลแชร์ 1 คัน ราคา 3,000 บาท พร้อมเงินสด 5,000 บาท

2.นายหมิงเซิน  แซ่พัง    ได้รับรถวิลแชร์ 1 คัน ราคา 3,000 บาท พร้อมเงินสด 5,000 บาท

3.นางชุลี  ขวัญแก้ว    ได้รับรถวิลแชร์ 1 คัน ราคา 2,600 บาท พร้อมเงินสด 5,000 บาท

4.นายกัมพล  พุฒทัสนีย์วงศ์  ได้รับรถวิลแชร์ 1 คัน ราคา 3,000 บาท พร้อมเงินสด 5,000 บาท

5.นายกมล  จองปานนิล  ได้รับเงินสด 5,000 บาท

6.นายสุพิชัย  ลาภพฤกษ์กุล  ได้รับเงินสด 5,000 บาท

7.นายสุวัฒน์  คฑาวุธพูนพันธ์  ได้รับเงินสด 5,000 บาท

8.นายอำนาจ  สุนทรวีรพันธุ์ ได้รับเงินสด 5,000 บาท

9. เงินสดเพิ่มเติม จำนวน 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน 53,600 บาท

สำหรับถุงยังชีพ จำนวน 240 ชุด ประกอบด้วย   

1.ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 240 ถุง เป็นเงิน 28,800 บาท

2.ปลากระป๋อง 2,400 กระป๋อง  เป็นเงิน  29,520 บาท

3.ปลาสมุนไพร 240 กิโลกรัม  เป็นเงิน  36,000 บาท

4.ไก่เชียง 120 กิโลกรัม  เป็นเงิน 15,600 บาท 

5.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,440 ซอง เป็นเงิน  7,104 บาท       รวมเป็นเงิน 117,024 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,624 บาท  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts