บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ ตัวแทน PTT Station ภาคใต้ บริจาค 1 ล้าน

Spread the love

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ ตัวแทน PTT Station ภาคใต้

บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารที่พักญาติผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ 3   จำนวน 1,000,000 บาท

 

       วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    ณ อาคารเย็นศิระ (วัดโคกนาวอรรถกระวีสุนทร) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สถานีบริการน้ำมัน และ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ พร้อมกัน ณ อาคารเย็นศิระ (วัดโคกนาวอรรถกระวีสุนทร)     รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
คุณสุภัทร สรวยสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค กล่าวถึง  ความเป็นมาของโครงการ และความร่วมมือของสถานีบริการ ๑๔ จังหวัดภาคใต้รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท  ถ่ายภาพที่ระลึก  เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ และมอบอาหารกลางวัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts