ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่จัดงาน วันคล้ายวันประสูตพระโพธิสัตว์กวนอิม และ เปิดเนตร 3 มหาเทพ

Spread the love

     วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 16.30 น.  ณ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่  บ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้จัดงานทำพิธีมหามงคล วันคล้ายวันประสูตพระโพธิสัตว์กวนอิม และ พิธีเปิดเนตร 3 มหาเทพ ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม  องค์เทพเจ้านาจา  องค์เทพเจ้วกวนอู  เนื้อหยกขาว   พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญเนื้อเหล็กใหลธาตุกายสิทธิ์องค์เทพนาจาไท้จื้อรุ่นที่ 1    รายได้ร่วมสมทบทุนสร้างสาลเจ้าเทพนาจา(หลังใหม่)  จัดสร้างโดยคุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข(รองประธาน)    คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CP)  อาจารย์สนั่น วงษ์หงษ์,  นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒนและคณะเวชภัณฑ์สัตว์บกเครือเจริญโภคภัณฑ์

        โดย มี  อ.นิเวศน์  ถาวร  เจ้าสำนักศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่  บ้านเกาะหมี  ร่วมด้วย อ.สนั่น  วงษ์หงษ์  เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร CP  และพระเกจิอาจารย์แดนใต้ 5 รูปร่วมปรกปลุกเสกดังนี้   พระครูสังวรธรรมจารี(ผล อิสฺสโร)วัดทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง    ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต,   พระครูรังสีธรรมโสภณ(นิพนธ์ ธรรมญาเมธี)วัดลอน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ,  พระอาจารย์สมพล บุญญกาโมวัดโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,   พระอธิการสรชัช เตชวโร(จ้าวเงิน)วัดสันติวรคุณ อ.สะเดา จ.สงขลา,    พระอภัยกิจ ปภากโรวัดลอน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

       ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้สักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและองค์เทพต่างๆภายในศาลเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

           นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านพล.ต.ท.สาคร  ทองมุนี  ว่าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่   ว่าที่ส.ท.นิยม  พรรณราย  คุณเกรียงศักดิ์  จิรภาพงพันธ์   คุณพัชรวรรณ  จรดล  และนายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน มีคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมงานจำนวนมาก 

          ในพิธีก่อนเริ่มพิธีเบิกเนตร  ได้มีการรำมโนราห์สมพงษ์น้อย  ดาวรุ่ง  มาร่วมรำถวายต่อ่หน้าองค์พระอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากนายธนกฤต เลิศไกรธนาภา ประธานศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ บ้านเกาะหมี   พิธีบวงสรวง   โดย อจ.สนั่น วงศ์หงส์ (เครือเจริญโภดภัณฑ์อาหาร CP) ซึ่งหลังจากพิธีเบิกเนตรเสร็จ ลมฝนก็เทลงมาอย่างหนัก ตลอดจนพิธีปลุกเสกพระ จนเสร็จพิธี ฝนจึงได้หยุดตกลงอย่างน่าอัศจรรย์     เสร็จพิธีผู้ร่วมพิธีรับแจกวัตถุมงคลใว้บูชาเป็นสิริมงคล.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts