เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19 เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 ทำให้มีแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมา ยังประเทศไทย กว่า 20,000 คน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ศอ.บต. จึงได้มีการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

ซึ่งมีการเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คือแผนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ได้ทำงานในบ้านเกิดหรือทำงานต่างจังหวัด ซึ่งภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยให้ทางบัณฑิตอาสา ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลผู้ว่างงาน สภาพครอบครัว กว่า 17,000 คน มีการสำรวจไปแล้ว 12,000 คน ว่ามีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหน และเริ่มเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อไป ซึ่งจำนวนเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 40,000 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

ศอ.บต. ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งกลุ่มคนว่างงานเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการสร้างอาชีพได้ เช่นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจอนุภูมิภาค 5 จชต.หรือ SME นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ศอ.บ.ต.ยังได้มีการเปิดพื้นที่ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งแรงงานในพื้นที่ไปทำงานที่ โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้วจำนวน 1,000 คนซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ได้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งทั้งหมด ที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อต้องการลดระดับความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีโอกาส มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
เลขาธิการ ศอ.บต. เผยอีกว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 500 ราย ศอ.บต.ร่วมกับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วย รวมถึงพี่น้องประชาชน ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาทาง ศอ.บต. ก็เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทุกฝ่าย

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19
ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน (19 มกราคม 2564) เวลา 11.30 น. จากศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศบค.) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย มีผู้เสียชีวิต 70 ราย สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4 ราย ปัตตานี 0 ราย นราธิวาส 4 ราย ยะลา 0 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วทั่วโลก 96,005,763 ราย อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts