มท. 2 กินกุ้งโชว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลสงขลา ปลอดเชื้อ COVID-19 

มท.2 โชว์กินกุ้ง
Spread the love

มท. 2 กินกุ้งโชว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลสงขลา ปลอดเชื้อ COVID-19 หวังกระตุ้นธุรกิจภาคประมง พร้อมยืนยัน “กุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์”

มท.2 โชว์กินกุ้ง

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเลจังหวัดสงขลา เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของจังหวัดสงขลามีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไร้การปนเปื้อน จาก COVID-19 อย่างแน่นอน

มท. 2 กินกุ้งโชว์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำ ต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกร ชาวประมงเป็นอย่างมากและแม้ว่าสัตว์น้ำจะไม่ใช่พาหะการแพร่กระจายของโรคไวรัส COVID – 19 ก็ตามแต่การปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่สามารถปนเปื้อนได้ ตั้งแต่การลำเลียงขนส่งจากแหล่งเลี้ยง แหล่งจับ แหล่งกระจายสินค้า จนกระทั่งเข้าสู่ระบบ การจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างๆ

มท. 2 กินกุ้งโชว์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรคและสุขอนามัย และกรมประมงมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานและบังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภค กรมประมงจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID 19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำครอบคลุมตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชน ถึงความปลอดภัยสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานและสัมผัสสัตว์น้ำ จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน เน้นความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย โดยไม่รับประทานอาหารดิบ หรือไม่สุก

มท. 2 กินกุ้งโชว์

มท. 2 กินกุ้งโชว์

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานกุ้งปรุงสุกต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อเป็นการยืนยันว่าอาหารทะเลทานได้ และเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอาหารทะเล และประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลดีในภาพรวมของภาคธุรกิจประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเมนูอาหารที่นำมาในวันนี้ ประกอบด้วย กุ้งอบสมุนไพร ผัดไทกุ้งสด กุ้งราดซอสมะขาม และกุ้งทอด

มท. 2 กินกุ้งโชว์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts