รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

Spread the love

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน รักษาการรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจานุกิจ คณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ด้านเศรษฐกิจภาพรวม ของโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเฉพาะเมืองต้นแบบอำเภอเบตง เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นที่น่าสนใจของท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากือเลาะห์ หรือปลาพวงชมพูของคุณนายชนธัญ นฤเศวตานนท์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลากือเลาะห์ เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและหายาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สภาพดิน น้ำ อากาศ ที่เหมาะแก่การเลี้ยง โดยศอ.บต. ได้ผลักดันและส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหันมาเพาะพันธ์ปลากือเลาะห์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลากือเลาะห์ไม่ให้สูญพันธุ์ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเพาะพันธุ์ปลากือเลาะห์ต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ติดตามและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง อาทิ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สนามบินเบตง สถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่ และบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ เพื่อรับทราบกระบวนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ถึงขั้นตอนและข้อบกพร่อง พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts