สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา นำเที่ยววันครอบครัว

Spread the love

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน  2563  ทางสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา  นำโดยนายโตหอง  แซ่หลี่  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ และ นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์   นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา     ได้จัดทริปท่องเที่ยว นำครอบครัวมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการ ในรูปแบบ ครอบครัวมัคคุเทศก์   นำเที่ยวระหว่างหาดใหญ่ – พัทลุง – ตรัง 2 วัน 1 คืน   ท่องเที่ยวในแบบวิถึชุมชน เช่น งมกุ้งหาดสำราญ  ล่องแพกินปู  ดูวิวเขาจมป่า บ้านน้ำราบ และพักผ่อนบ่อน้ำร้อนควนแคง 

 

ซึ่งในวันแรก 28 พฤศจิกายน  ได้นำสมาชิกเข้าชมนาโปแก  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม  จากนั้น นำเที่ยวตลาดสวนไผ่ขวัญใจ  ภายใต้บรรยาการตลาดชุมชน ร่มริ่น ในสวนไผ่กับสโลแกน “อิ่มกาย สบายใจสุขอยู่ที่พอ”  จากนั้นนำสมาชิกสู่หาดสำราญ ชมธนาคารปูม้า บ้านนาชุมเห็ด  และลงจับกุ้งด้วยมือเปล่า ซึ่งในแต่ละปีจะมีกุ้งทะเลเข้ามาเล่นน้ำหน้าหาด ในช่วงแรม 3-5 ค่ำ และขึ้น 13-15 ค่ำ ช่วงระหว่าเดือนตุลาคม – ธันวาคม  เท่านั้น ซึ่งจะมีชาวบ้านหลายร้อยคนมารวมตัวกันเพื่อจับกุ้งทะเลด้วยมือเปล่า  ซึ่งสมาชิกที่เข้่าร่วมจะได้รับรางวัลแก่คนที่จับกุ้งได้มากที่สุดอีกด้วย

วันที่สอง 29  พฤศจิกายน  นำสมาชิกแวะทานติ่มซำที่อร่อยของอำเภอกันตัง ก่อนเดินทางไปยังบ้านนำราบ อ.กันตัง ถึงท่าขยง เพื่อล่องแพชมป่าโกงกางที่สมบูรณ์ สองฝั่งสายน้ำ แล้วแวะลงทะเลแหวก กลางทะเล   พร้อมแวะกินปูตัวใหญ่ๆ กัน จากนั้นเดินขึ้นจุดชมวิว เขาจมป่า วิวป่าชายเลนแบบ 360 องศาหลังจากนั้นแวะชม บ่อน้ำร้อนควนแคง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนเดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts