ประท้วง จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

Spread the love

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ยื่นหนังสือขอสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ และขอความเป็นธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

วันที่ (29 ก.ย. 63) เวลา 15.30 น. กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต กว่า 150 คน นำโดยนางมณี อนันทบริพงศ์ ชาวบ้านตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ  และขอความเป็นธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา  พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน          โดยมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าตำรวจและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนคอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

ด้านนางมณี อนันทบริพงศ์ ชาวบ้านตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสของคนจะนะและจังหวัดสงขลาที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งในนามตัวแทนประชาชนอำเภอจะนะที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ขอความเป็นธรรมจากทุกภาคส่วนพิจารณาขับคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน คำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

พร้อมทั้ง ขอให้กลุ่มผู้คัดค้านหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยสันติ เพื่อหาทางออก ทุกการพัฒนาย่อมมีสิ่งที่ต้องแลก ซึ่งได้ตระหนักดีในข้อนี้เพราะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะต้องตรวจสอบ เรียกร้อง เสนอแนะ หรือแม้แต่ปฏิเสธบางเรื่องที่คิดว่าทำแล้วเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะที่ผ่านมาก็รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งมีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงมีความพร้อมที่จะตรวจสอบ เสนอแนะความคิดเห็นตามสิทธิและกฎหมายในกระบวนการต่อไปไม่ว่าจะเป็น EIA หรือ EHIA ในอนาคต

ขณะเดียวกันทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตยังคงปักหลักบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) และยังยืนยันรวมตัวชุมนุมคัดค้านต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts