เวียตเจ็ทจะเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจากเวียดนาม และเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง

Spread the love

กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2563   สายการบินเวียตเจ็ทประกาศเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามปกติสำหรับเส้นทางจากเวียดนาม ไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2020 โดยมีความถี่ของเที่ยวบินดังนี้:  

  • โฮจิมินห์ซิตี้ – โตเกียว (นาริตะ): เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร  
  • โฮจิมินห์ซิตี้ – โซล (อินชอน): เที่ยวบิน ทุกวันพุธ  
  • ฮานอย – ไทเป (เถาหยวน): เที่ยวบิน ทุกวันพฤหัสบดี  
ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศเวียดนามจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีการยืนยันผลการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบ ซึ่งจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์ภายใน 3 วันก่อนเวลาออกเดินทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการกักกันทางการแพทย์ที่บังคับตามระเบียบของประเทศที่เดินทางไป  
 
สายการบินเวียตเจ็ทยังได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามตามปกติอีกครั้ง หลังจากการเปิดให้บริการทุกเส้นทางไปและกลับจากดานัง โดยสายการบินให้บริการเที่ยวบินไปกลับวันละ 4 เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางดานัง – โฮจิมินห์ซิตี้ และเที่ยวบินไปกลับวันละ 3 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทาง ดานัง – ฮานอย ซึ่งความถี่เที่ยวบินของทั้งสองเส้นทางนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 7-10 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 สำหรับเส้นทาง ดานัง – ไฮฟอง และ ดานัง – ดาลัด จะเปิดให้บริการโดยมีเที่ยวบินไปกลับวันละ 1 เที่ยวบิน และ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตามลำดับ ในส่วนของเส้นทางอื่น ๆ จากดานังไปยัง บวนมาถ็วต เกิ่นเทอ และญาจาง จะให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินของเวียตเจ็ทที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  

นอกจากนี้สายการบินเวียตเจ็ทยังคงดำเนินการให้บริการเที่ยวบินพิเศษระหว่างประเทศมากมาย รวมถึงการขนส่งสินค้า สิ่งของจำเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสายการบินเวียตเจ็ทได้ประสานงานในการป้องกันและควบคุมโรคในทุกขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน เพื่อให้เป็นเป็นตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานสูงสุดระดับโลก คำแนะนำจากหน่วยงานองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ลูกเรือ และทุกชุมชน  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts