การแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563

Spread the love

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมนิพนธ์  บุญญภัทรโร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ได้จัดการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมี

ดร.ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายธีรพงศ์  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอบต ผู้แทน ศอบต.

นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้่าราชการจังหวัดสงขลา  ผู้แทนจังหวัดสงขลา

นายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ผู้แทนจังหวัดสตูล

นายสุชาติ  ชายมัน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจังหวัดปัตตานี

นายพรประสิทธิ์  เล็กสุทธิ์  ผู้อำนวยการ สนง.กกท.จังหวัดยะลา ผู้แทนจังหวัดยะลา

นายโฆษิต  ขวัญศร  ผู้อำนวยการ สนง.กกท.จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส

พล.ต.ต.ทิวธวัช  นครศรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

นายณรงค์  ด้วงปาน  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายพรรณพ  อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ สนง.กกท.ภาค4

พร้อมหน่วยงานและสื่อมวลชนอีกคับคั่ง   

การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 เป็นนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันและสร้างสรรค์ให้เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปอย่างมาตรฐานของเกมส์กีฬา เพิ่มความพิเศษของวัตถุประสงค์คือมุ่งเน้นความสามัคคี ความมีน้ำใจ นักกีฬาเป็นหลัก เรื่องแพ้ชนะ เป็นเพียงความแตกต่างของความสามารถด้านทักษะของกีฬาของแต่ละคน    

สำหรับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts