จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี ลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563
��โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภชผ้า-แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีสมโภชเรือพระ การแข่งขันแทงต้ม แข่งขันตีตะโตน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
��วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลา 19.00 น.
– พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา
��วันที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น.
– พิธีแห่ผ้าและเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร. 6 สงขลา)
��วันที่ 3 ตุลาคม 2563
เวลา 06.30 น.
– พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน
เวลา 09.00 น.
– พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563
– การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์
เวลา 16.30 น.
– การแข่งขันแทงต้ม และตีตะโพน ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา
เวลา 19.00 น.
– พิธีสมโภชเรือพระ ณ ปะรำพิธีหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
��วันที่ 4 ตุลาคม 2563
เวลา 16.30 น.
– ประกาศผลการประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) และขบวนแห่เรือพระ พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา
**มาร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวสงขลาสืบไป**
��“1 ปีมีครั้งเดียวกับงานบุญยิ่งใหญ่ของภาคใต้”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts