มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไม้ผลขึ้นชื่อของสวนเฉลิมชัย ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Spread the love

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไม้ผลขึ้นชื่อของสวนเฉลิมชัย ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

บนเนื้อที่ 15 ไร่ แห่งนี้ จากเดิมเป็นแปลงนาข้าวสาลีของนายเฉลิมชัย เชาวลิต เกษตรกรวัย 50 ปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ริเริ่มปลูกเพื่อจำหน่ายและไว้บริโภคภายในครอบครัว ต่อมาได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีผลผลิตรวม 7-10 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 350,000 – 400,000 บาท มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวนายเฉลิมชัยประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ต้องการในตลาดแล้วยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดอีกด้วย

 

นายเฉลิมชัย เชาวลิต เกษตรกร กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินในการขุดยกร่อง โดยไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเอง ซึ่งทางส่วนราชการได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดมาดำเนินการให้ จากนั้นได้ลงมือปลูกมะม่วงมาประมาณเกือบ 10 ปี ตอนแรกเป็นอาชีพเสริมในการจุนเจือครอบครัวต่อมาเริ่มให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นอาชีพหลักและเป็นที่ถูกใจของลูกค้าพร้อมทั้งยังเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

ส่วนวิธีการปลูกได้เลือกที่จะใช้เทคนิควิธีการตามแบบธรรมชาติ ภายใต้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลิตผลอินทรีย์ปลอดสารพิษทั้งหมด โดยผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจพืชผลภายในสวนที่ปลูกแต่ละต้นมีความอุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตงอกงาม ทั้งยังติดดอกออกผลอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัวเป็นจำนวนมาก

นายเฉลิมชัย เชาวลิต เกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวได้อย่างเต็มที่และส่งลูกเรียนโดยที่ไม่เดือดร้อนและตอนนี้ได้กลายเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการขายผลมะม่วง ยังมีการจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงอีกด้วยและภายในสวนยังมีการปลูกพืชอื่นเสริม อาทิ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มะพร้าวและการเลี้ยงปลาในร่องสวนไว้ให้ทานได้ตลอดทั้งปี

สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของสวนเฉลิมชัย จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50-90 บาท ตามคุณภาพเกรดที่มีตั้งแต่เกรด A B และเกรด มีรสชาติหวาน อร่อย เนื้อมีสีเหลืองละเอียดเนียน เมล็ดลีบ เนื้อแน่นและที่สำคัญปลอดสารเคมี ซึ่งหากได้ลองรับประทานแล้วจะติดใจในรสชาติและประทับใจในความอร่อย ผู้สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่สวนเฉลิมชัย หมายเลขโทรศัพท์ 086-9597894

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

วิทยา สันบู/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts