รอง ผบช.ภาค9 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กว่า 500 นาย ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลตรุษจีน

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภาค9 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตัวแทนกิงบิน 56 ตัวแทนมณฑลทหารบกที่ 42 นายสุรพล กำพรานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีข้าราชการตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชุดเฉพาะกิจ City cop เทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ ทหาร และอาสาสมัครกว่า 500 นาย ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้


พล.ต.ต.ดำรัส  วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9 กล่าวว่า สำหรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจทหารและฝ่ายปกครองร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตำรวจภูธรภาค 9 จึงได้ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561ฝ2 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เน้นเพิ่มความเข้มร่วมสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

โดยบูรณาการกำลังในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการ และรถจักรยานยนต์จำนวน ออกลาดตระเวนอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อกวดขันจับกุมอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิด รวมทั้งมือปืนรับจ้าง ปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีพฤติกรรมการกระทำความผิดในลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ มีการกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆโดยไม่อนุญาตให้สถานบริการเหล่านี้เปิดเกินเวลาที่กำหนด และมีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีการกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะตามคำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และคำสั่งที่ 46/2558


นอกจากนี้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยังมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา โรงเรียน และผู้ปกครองให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันดูแลเด็ก หรือลูกหลานเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว และให้ดำเนินการสุ่มตรวจตามบ้านพักอาศัยที่อยู่กันอย่างหนาแน่น ชุมชนต่างๆ ให้ระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้ และวิธีแจ้งเหตุโดยใช้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของตำรวจเอง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts